Ly sứ có nắp in logo Fanta

Mã: QTMNH074 Danh mục: