Chén sứ trắng Ensure Gold

    Mã: QTMNH114 Danh mục: