Ca kiểu bằng sứ in logo BIDV

Mã: QTMNH067 Danh mục: